Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Przydatne linki

Przydatne linki

Sejm i Senat:

Przezydent Rzeczypospolitej Polskiej:

Administracja rządowa:

Samorząd Notarialny:

Krajowa Rada Notarialna – http://www.krn.org.pl
00-172 Warszawa, 
ul. Dzika 19/23, 
fax (0-22) 635 79 10, 
e-mail: biuro@krn.org.pl

Rada Izby Notarialnej w Białymstoku - http://www.notariat.bialystok.pl
15-078 Białystok,
ul. Warszawska 72, lokal 013
(0-85) 732 20 50
fax: 732 20 93 
e-mail: 

Rada Izby Notarialnej w Gdańsku - http://www.notariat.gdansk.pl
81-757 Sopot,
ul. Jagiełły 10
(0-58) 551 63 55, 551 50 98
e-mail: 

Rada Izby Notarialnej w Katowicach - http://www.notariat.katowice.pl
40-055 Katowice,
ul. Poniatowskiego 23
(0-32) 205 05 08, 205 05 51

Rada Izby Notarialnej w Krakowie - http://www.kin.pl
31-008 Kraków,
Rynek Główny 23
(0-12) tel. 422 36 25, 429 50 89 
fax. 422 36 25, 431 17 85
e-mail: 

Rada Izby Notarialnej w Lublinie - http://www.notar.pl
20-022 Lublin
ul. Graniczna 7/1
(0-81) 532 80 46,
532 44 20
e-mail: 

Rada Izby Notarialnej w Łodzi - http://www.notariusze.lodz.pl
90-145 Łódź,
ul. Narutowicza 119a
(0-42) 678 37 39, 678 94 71 
fax 678-93-66 
e-mail: 

Rada Izby Notarialnej w Poznaniu - http://www.rejent.poznan.pl
60-589 Poznań,
ul. Piękna 41
(0-61) 848 08 13
e-mail: 

Rada Izby Notarialnej w Rzeszowie - http://www.rzeszow.notariat.pl
35-064 Rzeszów,
ul. Rynek 18
(0-17) 852 03 16

Rada Izby Notarialnej w Szczecinie - http://www.izbanotarialna.szczecin.pl
71-001 Szczecin,
Al. Wojska Polskiego 189/1 
(0-91) 487-69-83, 487-69-39 
tel./fax 487-64-03
e-mail: 

Rada Izby Notarialnej w Warszawie - http://www.notariusze.pl
02-639 Warszawa,
ul. Karwińska 3
(0-22) 844 78 33, 844 19 36
Fax 022 844 17 96
e-mail: 

Rada Izby Notarialnej we Wrocławiu - http://www.inw.wroc.pl
50-073 Wrocław,
ul. Św. Antoniego 31
(0-71) 341 90 30, 341 90 40
e-mail: 

Szukam notariusza

Aktualności