Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

O Izbie Notarialnej w Warszawie

O Izbie Notarialnej w Warszawie

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt powitać na stronie internetowej Izby Notarialnej w Warszawie.

    Izba Notarialna w Warszawie powstała w 1991 roku. W początkowym okresie działania w Izbie było 114 notariuszy, a obszar działania obejmował 6 ówczesnych województw tj. ciechanowskie, olsztyńskie, ostrołęckie, płockie, radomskie i stołeczne warszawskie.

Minionych 29 lat od czasu odrodzenia się sprywatyzowanego notariatu to czas normalności, czas kształtowania  struktur  organizacyjnych,  czas  rozwoju  i  jak się okazało czas zmian.  W  związku  z  reformą administracyjną  i zmianą  liczby  województw,  obszar  działania  Izby  zmniejszył  się  do  północno-zachodniej  i centralnej części województwa mazowieckiego. Po kolejnych zmianach, wynikających ze zmiany zasięgu działania Sądu Apelacyjnego w Warszawie  Izba Notarialna w Warszawie skupia notariuszy posiadających swe kancelarie w Warszawie i najbliższych jej powiatach.

    Usługi świadczone przez notariuszy na rzecz społeczeństwa, w nowej prywatnej formie okazały się spełnieniem oczekiwań. Teraz każdy potrzebujący porady, potwierdzenia skuteczności i pewności zawartych umów może bez problemów zwrócić się do notariusza, a zadaniem informacji zamieszczonych na stronie jest ułatwienie kontaktu z notariuszem.

    Izba Notarialna w Warszawie zrzesza obecnie 711 notariuszy, prowadzących działalność indywidualnie bądź w formie spółek w 489 kancelariach notarialnych, co sprawia, że jest największą Izbą Notarialną w kraju.

    Kancelarie notarialne mieszczą się nie tylko w dużych aglomeracjach. Są dostępne dla każdego mieszkańca nawet w niewielkich miastach. Informacje o lokalizacji i funkcjonowaniu kancelarii notarialnych zamieszczane są w sądach, w informatorach regionalnych oraz w książkach telefonicznych. Natomiast zawsze aktualne informacje o notariacie, o adresach kancelarii notarialnych Izby Notarialnej w Warszawie znajdziecie Państwo właśnie tu, na stronie internetowej Izby Notarialnej w Warszawie.

    Nasza strona WWW podlega ciągłej aktualizacji, modyfikacji i doskonaleniu. Mam nadzieję, że ta forma udostępniania informacji okaże się Państwu pomocna.

Liczymy na częste wizyty na stronach Izby Notarialnej w Warszawie.


Ewa Helena SERAFIN

Prezes
Rady Izby Notarialnej
w Warszawie

Szukam notariusza

Aktualności