Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Nowy Przegląd Notarialny

Nowy Przegląd Notarialny

 

NOWY PRZEGLĄD NOTARIALNY

 

 

Nr 1 (86) 2022 plik do pobrania

Nr 2 (87) 2022 plik do pobrania

Nr 3-4 (88-89) 2022 plik do pobrania

Nr 1 (90) 2023 plik do pobrania

Nr 2 (91) 2023 plik do pobrania

Nr 3 (92) 2023 plik do pobrania

Nr 4 (93) 2023 plik do pobrania

Nr 1 (94) 2024 plik do pobrania

 

 

 

Czasopismo Rady Izby Notarialnej w Warszawie

 

Wydawca                                                                                        

Rada Izby Notarialnej w Warszawie

02-639 Warszawa, ul. Karwińska 3

 

Adres do korespondencji                                                                                                                            

„Nowy Przegląd Notarialny”

02-639 Warszawa, ul. Karwińska 3

                                                                                                                                                                     

ISSN 1506-9443

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Redaktor naczelna

not. Anna Szmigiera-Wyrzykowska

Zespół redakcyjny

dr not. Krzysztof Buk

not. Robert Dor

not. Wiktor Karpowicz

SSA Aleksandra Kempczyńska

em. not. Czesława Kołcun

not. Kinga Nałęcz

not. Ewelina Wachowska-Giers

not. Marek Watrakiewicz

 

SEKRETARZ REDAKCJI

Aneta Muszel

 

Szukam notariusza

Aktualności