Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Rada Izby Notarialnej w Warszawie działa w siedzibie Izby w Warszawie przy ul. Karwińskiej 3. W obecnej, XI kadencji (2021-2024) w jej skład wchodzą:

       

Członkowie Rady: 

 • Magdalena ARENDT

 • Tomasz KARŁOWSKI

 • Jacek KOSSEWSKI

 • Jarosław PLUTA

 • Magdelana RZESZOTEK

 • Ilona SĄDEL-BENDKOWSKA

 • Anna SZMIGIERA-WYRZYKOWSKA

 • Beata TURKOT

 • Aneta WILKOWSKA-PŁÓCIENNIK

Prezes Rady Izby Notarialnej reprezentuje Radę i kieruje jej pracami. W razie nieobecności prezesa jego obowiązki pełni wiceprezes Rady.

Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Warszawie wybiera także:

 • ­Członka Krajowej Rady Notarialnej (nie może on sprawować tej samej funkcji więcej niż dwie, następujące bezpośrednio po sobie, pełne kadencje) – funkcję tę sprawuje not. Krzysztof BUK
 • ­Członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego – jest nim not. Grażyna SOCHA
 • ­Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Warszawie - obecnie jest nim not. Magdalena ARCHUTOWSKA

Członków Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Warszawie, w skład którego wchodzą notariusze:        

W latach 2021-2024 sądownictwo dyscyplinarne w Izbie Notarialnej w Warszawie reprezentują następujący notariusze:

 • Not. Tomasz CZYŻEWSKI (Konstancin-Jeziorna) - Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
 • Not. Wojciech SZCZYPKOWSKI (Warszawa) - Wiceprzewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
 • Not. Maja BRUŹDZIAK (Warszawa)
 • Not. Hanna KACPRZAK-KUCHARSKA (Warszawa)
 • Not. Magdalena KARCZEWSKA-WOŹNICA (Warszawa)
 • Not. Joanna KOŃCZYK (Warszawa)
 • Not. Krzysztof KRUSZEWSKI (Warszawa)
 • Not. Ewa KULBAT (Warszawa)
 • Not. Julian LUTOMIERSKI-RUSEK (Legionowo)
 • Not.Agata PERCZYŃSKA (Warszawa)
 • Not. Elżbieta RZEŚNA-BARYLSKA (Warszawa)
 • Not. Anna SOTA (Warszawa)
 • Not. Joanna ŚLIZAK (Warszawa)
 • Not. Marta WALENTYNOWICZ (Warszawa)
 • Not. Bartłomiej WRÓBLEWSKI (Warszawa)

Szukam notariusza

Aktualności