Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Zgodnie z art. 63 Konstytucji oraz z art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego obywatelom oraz organizacjom społecznym służy prawo składania petycji, skarg i wniosków do instytucji publicznych.

Prezes Rady Izby Notarialnej przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 15 - 16.

Skargi i wnioski nadesłane do Rady Izby Notarialnej w Warszawie pocztą lub drogą elektroniczną, dotyczące Izby lub notariuszy prowadzących kancelarię w okręgu Izby, przyjmowane są przez pracowników Biura Rady a następnie przekazywane do rozpatrzenia Radzie zgodnie z kompetencjami.

Korespondencję do Rady Izby Notarialnej należy nadsyłać pod adresem: 

RADA IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE
02-639 Warszawa
ul. Karwińska 3

tel. 22 844-78-33,
tel. 22 844-19-36,
tel. 22 395 61 51.

e-mail: info@notariusze.waw.pl

Biuro Rady czynne w godz. 10-16 (pon.-pt.)

NIP: 521-11-78-298

Nr konta: 68 1240 1037 1111 0000 0693 1661

Szukam notariusza

Aktualności