Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Majątek Rady Izby Notarialnej w Warszawie

Majątek Rady Izby Notarialnej w Warszawie

Działalność Izby Notarialnej w Warszawie finansowana jest z obowiązkowych składek notariuszy. Wysokość tych składek uchwalana jest każdego roku przez Krajową Radę Notarialną w porozumieniu z radami izb notarialnych.

Zebrane składki służą do finansowania zadań statutowych samorządu notarialnego, a także do zapewnienia koniecznej do wypełniania tych zadań infrastruktury, na którą składa się nieruchomość położona przy ulicy Karwińskiej 3 w Warszawie oraz jej wyposażenie techniczne.

Szukam notariusza

Aktualności