Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Biuro Rady Izby Notarialnej w Warszawie

Biuro Rady Izby Notarialnej w Warszawie

Organizację i stałą obsługę związaną z działalnością Rady Izby Notarialnej w Warszawie wykonuje jej biuro, działające w siedzibie przy ul. Karwińskiej 3 w Warszawie.

Pracowników biura RIN w Warszawie przyjmuje do pracy i zwalnia Prezes Rady, który określa również zakres ich zadań i obowiązków.

Szukam notariusza

Aktualności