Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aplikacja notarialna III rok

Aplikacja notarialna III rok

 

KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

  

                  W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie pragnę poinformować, że w związku z Uchwałą z dnia 07 stycznia 2016 roku IX/XX/2/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu kolokwium dla aplikantów wpisanych na listę w okręgu Izby Notarialnej w Warszawie, a ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, zmienioną Uchwałami RIN w Warszawie: dnia 17 lutego 2016 roku (IX/XXIII/39/2016) oraz dnia 07 marca 2018 roku (IX/LXX/98/2018) aplikanci zamierzający przystąpić do kolokwium, składają w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku, w biurze RIN  w Warszawie, pisemną deklarację, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

              W celu rozwiania jakichkolwiek wątpliwości pragnę dodać, że:

1)aplikanci Izby Notarialnej w Białymstoku i Izby Notarialnej w Lublinie, składają deklarację uczestnictwa w kolokwium w biurach swoich macierzystych Rad Izb Notarialnych,

2) deklaracja o uczestnictwie w kolokwium w 2024 roku musi dotrzeć do biura RIN do dnia 31 stycznia 2024 roku za pośrednictwem poczty tradycyjnej (list polecony). Równolegle (ale nie zamiast) skan podpisanej deklaracji należy przesłać elektronicznie na adres:

szkolenia@ notariusze.waw.pl.

z oznaczeniem tematu: „Kolokwium 2024 – deklaracja”. 

                                                                                                                                                                            

z poważaniem

Tamara Żurakowska – notariusz 

Kierownik szkolenia aplikantów

 

 


 

KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

 

W sprawie wyznaczenia terminu kolokwium dla aplikantów w 2024 roku do pobrania UCHWAŁA nr XI/L/XXII/8/2024 Rady Izby Notarialnej w Warszawie z dnia 10 stydznia 2024

 

z poważaniem

Tamara Żurakowska – notariusz 

Kierownik szkolenia aplikantów

 

_________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

III ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2021)

 

Harmonogram szkolenia w 2024 r.- plik do pobrania

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Szukam notariusza

Aktualności