Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH I ROKU RADY IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2016)

13-14 STYCZNIA 2017

Piątek 13.01.2017 roku

Godz. 1430-1445  Otwarcie roku szkoleniowego – Artur Kędzierski - Prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie.

Godz. 1445-1615  Historia notariatu, wykład, Leszek Zabielski notariusz w Warszawie, 2 godziny.

Godz. 1615-1700   Omówienie spraw organizacyjnych związanych z aplikacją oraz wręczenie dokumentów aplikantom, kierownik szkolenia Tamara Żurakowska notariusz w Warszawie.

Sobota 14.01.2017 roku

Godz. 930-1445   Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730 Przesłanki wykonywania zawodu notariusza niezbędne dla zachowania powagi i godności zawodu, kodeks etyki zawodowej notariusza, wykład, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 3 godziny.

20-21 STYCZNIA 2017

Piątek 20.01.2017 roku

Godz. 1500-1730 Prawo o notariacie - ustrój notariatu, wykład, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu, 3 godziny.

Godz. 1730-2000  Prawo konstytucyjne  (zagadnienia z części IV.4 niniejszego harmonogramu cz.I) - wykład Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny.

Sobota 21.01.2017 roku

Godz. 930-1445  Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 niniejszego harmonogramu cz.II), Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Godz. 1500-1815  Sztuka komunikowania - erystyka, Maciej Orłoś, 4 godziny.

27-28 STYCZNIA 2017

Piątek 27.01.2017 roku

Godz. 1500-1730  Prawo o notariacie - tryb dokonywania czynności notarialnych, wykład i konwersatorium, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu, 3 godziny., 3 godziny.

Godz. 1730-2000   Postępowanie administracyjne (zagadnienia z części IV.8  niniejszego harmonogramu cz.I) – wykład, prof. UŁ dr hab. Przemysław Szustakiewicz  SWSA w Warszawie, 3 godziny.

Sobota 28.01.2017 roku

Godz. 930-1445   Księgi wieczyste (zagadnienia z części IV.2 pkt 1 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, Edyta Sornat-Unisk Sędzia Sądu Rejonowego, 6 godzin.

Godz. 1500-1730  Prawo konstytucyjne (zagadnienia z części IV.4 niniejszego harmonogramu cz.II), wykład, Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny.

=========================================================================

3-4 LUTEGO 2017

Piątek 03.02.2017 roku

Godz. 1500-1730  Zobowiązania- część ogólna (zagadnienia z części IV.7 pkt.7) niniejszego harmonogramu cz.II), Agnieszka Przybysiak notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Godz. 1730-2000   Postępowanie administracyjne (zagadnienia z części IV.8  niniejszego harmonogramu cz.II), wykład prof. UŁ dr hab. Przemysław Szustakiewicz  SWSA, 3 godziny.

Sobota 04.02.2017 roku

Godz. 930-1445   Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.III), wykład, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730  Prawo konstytucyjne (zagadnienia z części IV.4 niniejszego harmonogramu cz.III), wykład, Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny.

10-11 LUTEGO 2017

Piątek 10.02.2017 roku

Godz. 1500-1730   Zobowiązania - część ogólna (zagadnienia z części IV.7 pkt.7) niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, Agnieszka Przybysiak notariusz w Warszawie

Godz. 1730-2000  Prawo podatkowe (zagadnienia z części IV.6 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, Mariusz Prus, Doradca podatkowy, 3 godziny.

Sobota 11.02.2017 roku

Godz. 930-1445    Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.IV), wykład Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730    Prawo konstytucyjne (zagadnienia z części IV.4 niniejszego harmonogramu cz.IV), wykład, Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny.

17-18 LUTEGO 2017

Piątek 17.02.2017 roku

Godz. 1500-1730  Prawo o notariacie - akty notarialne, wykład, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu, 3 godziny.

Godz. 1730-2000   Czynności notarialne, budowa aktu, wykład, Ewa Serafin notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Sobota 18.02.2017 roku

Godz. 930-1445     Księgi wieczyste – ustrój ksiąg wieczystych (zagadnienia z części IV.2 pkt 3 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład Piotr Siciński notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730  Prawo podatkowe – zagadnienia ogólne (zagadnienia z części IV.6 niniejszego harmonogramu cz.II), podstawowe pojęcia, wykład Mariusz Prus, Doradca podatkowy, 3 godziny.

=========================================================================

3-4 MARCA 2017

Piątek 03.03.2017 roku

Godz. 1500-1730   Zobowiązania - część ogólna (zagadnienia z części IV.7 pkt.7) niniejszego harmonogramu cz.III), wykład, Agnieszka Przybysiak notariusz w Warszawie,

Godz. 1730-2000   Postępowanie administracyjne (zagadnienia z części IV.8  niniejszego harmonogramu cz.III), wykład, prof. UŁ dr hab. Przemysław Szustakiewicz  SWSA, 3 godziny.

Sobota 04.03.2017 roku

Godz. 930-1445    Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.V), wykład, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6

Godz. 1500-1730  Księgi wieczyste w systemie teleinformatycznym (zagadnienia z części IV.2 pkt 6 niniejszego harmonogramu cz.II), wykład, Piotr Siciński notariusz w Warszawie, 3 godziny.

17-18 MARCA 2017

Piątek 17.03.2017 roku

Godz. 1500-2000   Prawo rzeczowe: własność i współwłasność – wstęp i część ogólna, wykład, Ewa Serafin notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 18.03.2017 roku

Godz. 930-1445    Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.VI), wykład Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730   Hipoteka (zagadnienia z części IV.2 pkt 5 niniejszego harmonogramu cz.III), wykład, Piotr Siciński notariusz w Warszawie, 3 godziny.

=========================================================================

7-8 KWIETNIA 2017

Piątek 07.04.2017 roku

Godz. 1500-1730  Prawo o notariacie - protokoły notarialne, wykład i konwersatorium, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu, 3 godziny.

Godz. 1730-2000  Postępowanie administracyjne (zagadnienia z części IV.8  niniejszego harmonogramu cz.IV), wykład, prof. UŁ dr hab. Przemysław Szustakiewicz  SWSA, 3 godziny.

Sobota 08.04.2017 roku

Godz. 930-1445    Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.VII), wykład i konwersatorium, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730    Czynności notarialne, budowa aktu - c.d., wykład, Ewa Serafin notariusz w Warszawie, 3 godziny.

21-22 KWIETNIA 2017

Piątek 21.04.2017 roku

Godz. 1500-2000 Prawo rzeczowe i własność – wstęp i zagadnienia ogólne c.d, Tamara Żurakowska notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 22.04.2017 roku

Godz. 930-1200 Funkcje notariatu łacińskiego na tle kontynentalnej i anglosaskiej kultury prawnej, wykład  prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, 3 godziny.

Godz. 1215-1445 Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej i jego zastosowanie wobec notariatu (zagadnienia z części IV.5 niniejszego harmonogramu), wykład, prof. dr hab. UMK Marek Kolasiński, 3 godziny

Godz. 1500-1730 Wprowadzenie do obowiązków notariusza wobec stron czynności notarialnej,  prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, 3 godziny.

=========================================================================

12-13 MAJA 2017 r.

Piątek 12.05.2017 roku

Godz. 1500-1730 Prawo o notariacie - wybrane zagadnienia, konwersatorium, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu, 3 godziny.

Godz. 1730-2000  Wprowadzenie do obowiązków notariusza wobec stron czynności notarialnej,  prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, 3 godziny.

Sobota 13.05.2017 roku

Godz. 930-1445 Księgi wieczyste (zagadnienia z części IV.2 pkt 2 niniejszego harmonogramu cz.II), wykład i konwersatorium, Edyta Sornat-Unisk Sędzia Sądu Rejonowego, 6 godzin.

26-27 MAJA 2017 r.

Piątek 26.05.2017 roku

Godz. 1500-2000 Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.VIII), Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Sobota 27.05.2017 roku

Godz. 930-1445   Prawo rzeczowe – Współwłasność, Tamara Żurakowska, notariusz w Warszawie, 6  godzin.

=========================================================================

2-3 CZERWCA 2017 r.

Piątek 02.06.2017 roku

Godz. 1500-2000 Prawo handlowe, wstęp i zagadnienia ogólne, wykład, Maciej Biwejnis

Sobota 03.06.2017 roku

Godz. 930-1445  Prawo o notariacie i etyka zawodowa, wykład i konwersatorium,  Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

23-24 CZERWCA 2017 r.

Piątek 23.06.2017 roku

Godz. 1500-2000  Prawo rodzinne (zagadnienia z części IV.3 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, Hanna Zbrzeżna-Cąkała notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 24.06.2017 roku

Godz. 930-1445 Księgi wieczyste (zagadnienia z części IV.2 pkt 3 niniejszego harmonogramu cz.IV), wykład i konwersatorium, Edyta Sornat-Unisk Sędzia Sądu Rejonowego, 6 godzin.

=========================================================================

6-7 PAŹDZIERNIKA 2017

Piątek 06.10.2017 roku

Godz. 1500-2000                 Prawo handlowe – zagadnienia ogólne, wstęp, wykład Luiza Kwaśnicka notariusz w Warszawie, 6 godzin

Sobota 07.10.2017 roku

Godz. 930-1445                    Prawo o notariacie i etyka zawodowa, wykład i konwersatorium, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

13-14 PAŹDZIERNIKA 2017

Piątek 13.10.2017 roku

Godz. 1500-2000                 Reprezentacja i zgody – spółki osobowe i kapitałowe, wykład, Luiza Kwaśnicka notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 14.10.2017 roku

Godz. 930-1445                Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.VIII), Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

20-21 PAŹDZIERNIKA 2017

Piątek 20.10.2017 roku

Godz. 1500-2000                 Reprezentacja i zgody – spółki osobowe i kapitałowe, wykład, Luiza Kwaśnicka notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 21.10.2017 roku

Godz. 930-1200                Szkolenie z obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX, Edyta Jasińska-Wątor, 3 godziny.

Godz. 1215-1730             Odpowiedzialność notariusza i ubezpieczenie jego odpowiedzialności cywilnej, wykład,  prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, 6 godziny.

 

=========================================================================

 


2017-01-19 Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności