Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Komunikat APLIKANCI NOTARIALNI III ROKU - składanie projektów aktów prawnych

            Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że:

 

1)                stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy,

2)                projekty, o których mowa w pkt 1) wraz z recenzjami patrona - załącznik nr 1, mają być zapisane w programie PDF na płycie CD, do której ma być dołączone, sporządzone w formie pisemnej, oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu,

3)                płyty CD wraz z oświadczeniem mają być dostarczone do notariusza-patrona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku.


2017-05-11 Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności