Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Komunikat aplikanci IV roku

 

SPRAWDZIĆ CZY NIE USUNĄĆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KOMUNIKAT

dla aplikantów IV roku aplikacji

 

Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że:

 

1)                Stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie („Ustawa”), aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 14 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy,  z tym, że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy, aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji.

Mając powyższe na uwadze aplikanci notarialni IV roku mają obowiązek uzupełnić brakujące projekty aktów notarialnych w ilości 20 sztuk i po 4 projekty wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku.

2)                Projekty, o których mowa w pkt 1) wraz z recenzjami patrona - załącznik nr 1, mają być zapisane w programie PDF na płycie CD, do której ma być dołączone, sporządzone w formie pisemnej, oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 lub załącznik 2A do niniejszego komunikatu,

3)                Płyty CD wraz z oświadczeniem mają być dostarczone do notariusza-patrona.

4)                Osoby, które do dnia ukazania się ogłoszenia nie zapisały projektów, o których mowa w pkt 1 (dotyczy 20 projektów aktów notarialnych i innych czynnościach notarialnych w ilości po 4 sztuki), w sposób opisany w pkt 3, przygotowane przez siebie projekty wraz z recenzją zamieszczają w pliku PDF w ekstranecie w zakładce „Projekty”.

 

 

 

 


2017-05-16 Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności