Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Aplikanci notarialni III roku - Kolokwium 2017

 

Warszawa, 11 maja 2017 r

 

 

 

Aplikanci notarialni

przystępujący w 2017 r.

do Kolokwium

w Izbie Notarialnej

w Warszawie

 

 

            Działając na podstawie art. 35 pkt 2 i pkt 3, art. 71 § 12 w zw. z art. 75 pkt 6  ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1796 ze zm.) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1668 ze zm.) w imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie informuję, że Kolokwium dla aplikantów notarialnych odbędzie się w dniu 20 maja 2017 r. i zostanie przeprowadzone w Warszawie, w Hotelu „SANGATE HOTEL AIRPORT” (dawny Hotel GROMADA”) przy ul. 17 stycznia nr 32, w sali konferencyjnej KRYSZTAŁ – poziom 0.

Jednocześnie zawiadamiam, że rejestracja aplikantów przystępujących do Kolokwium odbędzie się w godzinach 9.20-9.50 i w tym czasie każdy aplikant przejdzie procedurę rejestracji. Informuję, że przed wejściem na salę aplikant okazuje dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

            Kolokwium rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 8 godzin. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej (ręcznie) i polega na opracowaniu trzech zadań: projektu aktu notarialnego, o którym mowa w art. 79 pkt 8 ustawy – Prawo o notariacie oraz dwóch projektów innych czynności notarialnych spośród: poświadczeń, protokołów, wypisów, odpisów, wyciągów oraz oświadczeń.

            Aplikanci podczas Kolokwium mogą korzystać z własnych tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz kalkulatora.

            W trakcie Kolokwium aplikant nie może posiadać urządzeń służących do przekazu, odczytu lub odbioru informacji, w szczególności telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa, i-poda, i-watcha i tym podobnych i nie może porozumiewać się z innymi aplikantami. W przypadku wniesienia na teren miejsca przeprowadzenia Kolokwium tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania Kolokwium poza miejscem jego zdawania, obciąża aplikanta, który ponosi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

            Pozytywną ocenę z Kolokwium otrzymuje aplikant, który za każde z zadań otrzymał ocenę pozytywną.

            Lista aplikantów, którzy zdali Kolokwium zostanie wywieszona w siedzibie właściwej Rady.

 

Przewodnicząca Komisji

do przeprowadzenia Kolokwium

dla aplikantów notarialnych

w Izbie Notarialnej w Warszawie

 

Tamara Żurakowska


2017-05-11 Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności