Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

 • Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2017

  Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje osoby przystępujące w roku 2017 do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w Warszawie, o uruchomieniu rejestracji on-line. Przed złożeniem dokumentów (osobiście bądź pocztą) wszyscy kandydaci zobowiąni są do uprzedniej rejestracji na stronie internetowej  http://rekrutacja.notariusze.org.pl UWAGA!    Osoby, które przystępowały do egzaminu wstępnego w latach ubiegłych proszone są o ponowne przejście ...

  2017-05-22 Czytaj więcej »
 • Komunikat aplikanci IV roku

    KOMUNIKAT dla aplikantów IV roku aplikacji   Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że:   1)                Stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie („Ustawa”), aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 14 projektów wskazanych innych czynności ...

  2017-05-16 Czytaj więcej »
 • Komunikat APLIKANCI NOTARIALNI III ROKU - składanie projektów aktów prawnych

              Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że:   1)                stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji aplikant notarialny sporządza co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów ...

  2017-05-11 Czytaj więcej »
 • Aplikanci notarialni III roku - Kolokwium 2017

    Warszawa, 11 maja 2017 r       Aplikanci notarialni przystępujący w 2017 r. do Kolokwium w Izbie Notarialnej w Warszawie                 Działając na podstawie art. 35 pkt 2 i pkt 3, art. 71 § 12 w zw. z art. 75 pkt 6  ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1796 ze zm.) oraz § 12 ...

  2017-05-11 Czytaj więcej »
 • ZMIANA SKŁADU KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA KOLOKWIUM

  Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że uchwałami nr IX/LI/165/2017 z dnia 10 maja 2017 r. i nr IX/LII/178/2017 z dnia 19 maja 2017 roku dokonała zmiany w składzie Komisji do przeprowadzenia kolokwium  dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy Prawo o notariacie  Członkami Komisji zostali:  Not. Tamara Żurakowska – Przewodniczący, SSA Teresa Mróz – Z-ca ...

  2017-05-11 Czytaj więcej »

Szukam notariusza

Aktualności