Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

ZMIANA SKŁADU KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA KOLOKWIUM

Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że uchwałami nr IX/LI/165/2017 z dnia 10 maja 2017 r. i nr IX/LII/178/2017 z dnia 19 maja 2017 roku dokonała zmiany w składzie Komisji do przeprowadzenia kolokwium  dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy Prawo o notariacie

 Członkami Komisji zostali:

 Not. Tamara Żurakowska – Przewodniczący,

SSA Teresa Mróz – Z-ca Przewodniczącego - przedstawiciel Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie,

Not. Luiza Kwaśnicka,

Not. Alina Sikorska,

Not. Izabella Soroko-Borska,

Not. Urszula Statkiewicz-Wysocka.

 

 

            Prezes Rady

  Notariusz Artur Kędzierski


2017-05-11 Aktualności, Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności