Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Aktualności

 • Komunikat: Aplikanci III roku - kolokwium

  KOMUNIKAT dla aplikantów III roku aplikacji                   Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że w związku z Uchwałą z dnia 07 stycznia 2016 roku IX/XX/2/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu kolokwium dla aplikantów wpisanych na listę w okręgu Izby Notarialnej w Warszawie, a ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, zmienioną Uchwałą RIN w ...

  2017-12-28 Czytaj więcej »
 • Opłata roczna za aplikacje notarialną 2018

  Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną (Dz. U. z 2016 r. poz. 2079) opłata roczna za aplikację notarialną jest równa 2,65-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. ...

  2017-12-19 Czytaj więcej »
 • Inauguracja roku szkoleniowego aplikantów I roku

                                                                                     Warszawa, dnia 15 grudnia 2017 r.                                           ...

  2017-12-19 Czytaj więcej »
 • Wniosek o wpis na listę aplikantów 2018

   Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuję, że osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, przeprowadzonego w dniu 30 września 2017 r. przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie oraz osoby uprawnione do złożenia takiego wniosku, na podstawie art. 71 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.) ...

  2017-10-25 Czytaj więcej »
 • Zakodowane wyniki egzaminu notarialnego 2017

  ​Zakodowane wyniki egzaminu notarialnego, przeprowadzonego przez Komisę Egzaminacyjną nr 1 (plik do pobrania)  ​Zakodowane wyniki egzaminu notarialnego, przeprowadzonego przez Komisę Egzaminacyjną nr 2 (plik do pobrania) 

  2017-10-09 Czytaj więcej »

Szukam notariusza

Aktualności